در این نرم افزار که حاوی 5000 پرسش و پاسخ بوده که در طول سالیان متمادی از طرف مخاطبان پرسش مطرح شده و پاسخ آن توسط اساتید مشاور داده شده است و پس از آماده سازی در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

اطلاعات بیشتر