آرشیو مطالب

در سال های گذشته دوره ای بسیار جامع با عنوان ازدواج موفق توسط فرهنگسرای پرسش با همکاری خانه تحول و با تدریس دکتر شاهین فرهنگ در باغ نور اصفهان برگزار شد. با توجه به جامعیت مطالب و نیاز جوانان به این موضوع بسیار مهم بر آن شدیم تا سخنان کلیدی استاد را استخراج و بصورت [...]
اطلاعات بیشتر
با توجه به نیاز مرکز به تولید محتوای علمی در رابطه با مهارت های گفتگو با همکاری جناب آقای سواد کوهی روانشناس و مدرس مهارت های زندگی کتاب " مهارت های گفتگو را بیاموزیم" نوشته شد که هم اکنون در حال چاپ توسط کمیته فرهنگ شهروندی می باشد و در نظر است بصورت الکترونیکی در [...]
اطلاعات بیشتر
حقوق شهروندی از مسائل مهمی است که امروزه در دنیا مطرح است. همانگونه که شهروندان حقوقی دارند وظایفی نیز به عهده دارند و باید بتوانند همانگونه که از حقوق خود دفاع می کنند از حقوق شهر خود و کسانی که پیرامون آن ها هستند نیز دفاع کنند. در این رابطه می توان گفت اولین چیزی [...]
اطلاعات بیشتر
در راستای یکی از اهداف اصلی فرهنگسرا که ارتقاء مهارت های گفتگو می باشد بر آن شدیم تا با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان این حوزه به بررسی مهارت های یک گفتگوی سالم بپردازیم و قواعد مربوط به آن را به زبانی ساده و شیوا برای مخاطبان بیان نمائیم. این پکیج آموزشی به همت [...]
اطلاعات بیشتر