درباره ی خوب بودن

نویسنده: آلن دوباتن

مترجم: عطا حشمتی

انتشارات کتابسرای نیک

این کتاب از سری کتاب های مدرسه ی زندگی است که هدف اصلی آنها پرورش هوش عاطفی به یاری فرهنگ است. باور ما این است که طیفی از جدی ترین معضلات ما نتیجه ی فقدان خودشناسی، همدلی و ارتباط است. این کتاب می خواهد به ما کمک کند که خوب تر باشیم. خوب تر بودن یعنی: زود رنج نبودن، صبورتر بودن، آمادگی بیشتر برای شنیدن، صمیمی تر بودن و گوشت تلخ نبودن.

این کتاب راهنمایی است برای کشف چشم انداز ناشناخته ی خوب بودن که ما را با مضامین این ویژگی فراموش شده آشنا می کند. در این کتاب می آموزیم که چگونه خیر خواه باشیم، چگونه ببخشیم، چگونه معمولی باشیم و چگونه قوت قلب دهیم. می آموزیم که خوبی با قدرت سازگار است و به هیچ وجه نشانه ی ساده لوحی نیست. شایسته است که از خوب بودن به عنوان یکی از برجسته ترین دستاوردهای انسانی دوباره پرده برداری شود.

برچسب ها :
موارد مشابه