راز رابطه ها (با خویشتن، جهان هستی، دیگران)

دکتر علی ناظم پور

انتشارات نسل نواندیش

برای ادامه حیات مجبوریم نه تنها با کوچک ترین موجوادت ذره بینی از جمله سلول های بدن ارتباط برقرار کنیم بلکه تماس مستقیم ما با فرهنگ ها، انسان ها، گیاهان، کوه و دشت ضروری است. طبیعت به گونه ای تنظیم شده که ما را به دو نیمه تقسیم کرده است و در قالب زن و مرد معنا می یابیم. برای ادامه حیات باید با نیمه ی دیگر خود ارتباط برقرار کنیم تا به شادابی و تداوم دست یابیم. برای رسیدن به احساس عاشقانه، پشتیبانی عاطفی و تولید مثل فقط با جستجوی نیمه ی مکمل خود قادر به زندگی شاد هستیم. از رموز یک رابطه موفق، مهارت ما در خلق احساس خوب در دیگران است. بالا بردن اعتماد به نفس و ارزش شخصی دیگران، راه را برای اعتماد متقابل هموارتر می کند. قصد ما باید کشف نکات مثبت دیگران نه تمرکز روی خصوصیات منفی آن ها باشد. به علت طبیعت ناامن و نفوذ ناپذیر انسان، همه ی افراد پذیرای تمجید و تشویق از طرف دیگران هستند. حتی افراد با اعتماد به نفس بالا نیز به ارزیابی مثبت دیگران نیاز دارند.

خواندن این کتاب را برای افرادی که مشتاق برقراری روابط پویا و خلاق هستند پیشنهاد می کنیم.

برچسب ها :
موارد مشابه