زندگی کنیم یا فقط زنده باشیم

نویسنده: هیدن سارجنت

ترجمه: وحید افضلی راد

زندگی یک مبارزه است، یک بازی است و شما می توانید با قبول این مبارزه و رقابت با خویش و بالا بردن منظم و تدریجی نتایج خود، به بهترین نحو، به تعمیم استعدادها و قابلیت های ذاتی خود بپردازید.

آغاز کردن و ادامه هر مبارزه ای مستلزم تعهد و عزمی راسخ است. ما اغلب دیگران را به خاطر روحیه ی هدف دارشان مورد تحسین قرار می دهیم، گویی آن ها از موهبتی برخوردارند که ما از آن محروم هستیم یا توانایی داشتنش را نداریم درصورتی که هر کسی می تواند واجد آن باشد. اگر چیزی را واقعاً بخواهیم و اگر تمایل ما به اندازه کافی قوی باشد، روحیه ای از تعهد مصممانه در ما بوجود می آید که ما را تا رسیدن به هدف نهایی، به تعقیب آن وامی دارد.

نویسنده این کتاب اغلب شاهد کشمکش دائمی افراد با زندگی خود بوده است. مردمی که به جای گذراندن یک زندگی شاد و پرانگیزه و متنوع، به دور از موفقیت ها و بدون درک قابلیت های واقعی خود، زندگی را همانند یک تحمیل، سپری می کردند. در صورتی که اعتقاد دارد دنیا مملو از انسان های موفق و گمنامی است که از زندگی خود نهایت لذت را می برند، اهداف خود را تعقیب می کنند و با حداقل هیاهو و غالباً بدون شناخته شدن، بیشترین خدمات را به جامعه خود عرضه می کنند. او معتقد است که زندگی در این دنیا نیازمند دانستن یکسری قواعد است. او در این کتاب به مراحل پنجگانه موفقیت می پردازد و بیان
می کند که ساخت زندگی بر مبنای این سنگ های زیربنایی شکل خواهد گرفت:

  1. عزت نفس یا نوعی تفکر که درباره خود داریم
  2. نگرش های مثبت در رودرویی با زندگی و حل مسائل آن
  3. تعیین هدف برای رسیدن به خواسته ها
  4. ایجاد انگیزه برای خویشتن
  5. برنامه های فردی پیشرفت در زندگی
برچسب ها :
موارد مشابه