شهامتِ خود بودن

نویسنده: ژاک سالومه
ترجمه: دکتر کتایون شهپرراد

در زندگی بسیار اتفاق می افتد که فراموش می کنیم باید خود باشیم، فراموش می کنیم که به دفعات برای خوشایند دیگران و حفظ ظاهر، پا بر دل خود گذاشته ایم و دلخوشی مان این بوده که بقیه می گویند چقدر فداکار و از جان گذشته ایم!

اما حقیقت این است که دوست داشتن خود، از دوست داشتن دیگران، مهم تر است. ما بیشتر از آنکه با دیگران زندگی کنیم با خودمان زندگی می کنیم. بنابراین باید شجاع باشیم، شهامت به خرج دهیم،
خواسته ها و نیازهای خود را به زبان بیاوریم تا هم به رشد و بالندگی شخصی برسیم و هم برای شریک زندگی و همچنین اطرافیان مان دوست و همراه خوبی باشیم.

در این کتاب به بررسی نقاط تاریک یا نقاط خبط و اشتباه در شخصیت ما می پردازد، از وفاداری به دیگری تا وفاداری به خود سخن می گوید، اینکه چگونه یاد بگیریم تا با جدایی ها کنار بیائیم، چگونه در زندگی روزمره خود قهرمان باشیم، همچنین خطرها و موانعی که بر سر راه تغییرات فردی ما قرار می گیرد را عنوان نموده و در پایان عنوان می کند که در هر یک از ما بخشی الهی نهفته است، اینکه از دنیای ظاهر بگذریم تا به معنای ژرف هستی، یعنی احترام به تمام اشکال حیات، پی ببریم.

برچسب ها :
موارد مشابه