قانون پنج ثانیه

پدیدآورنده: مل رابینز

مترجم: امید آفاق نیا

انتشارات: شمشاد

در دنیای امروز که همه درگیر کارهای روزمره اند، با تشویش و دلهره فراوان برای زندگی تلاش می کنند…

خیلی سخت می شود که ردپایی از عزم و اطمینان در قدم گذاشتن به یک مرحله تازه دید. شاید که نمی شود گفت، همه ما نیاز به انگیزه و امید برای پیش رفتن و بهتر شدن داریم…

این کتاب یک داستان واقعی از قانون ۵ ثانیه است.

قانون پنج ثانیه این امکان را به شما می دهد که زندگی کنید، عشق بورزید، کار کنید و با اعتماد به نفس بیشتری صحبت کنید وهمیشه با صلابت و شجاع باشید.

شجاعت چیزی است که به ما توانایی انجام اموری که بسیار مشکل، وحشتناک و نامعلوم هستند را می دهد. شجاعت فقط برای افراد خاصی تعریف نشده است. شجاعت یک حق طبیعی است. درون همه ما وجود دارد. منتظر شماست تا آن را کشف کنید. یک لحظه شجاعت می تواند یک روز شما را عوض کند و یک روز می تواند تمام زندگی شما را عوض کند ویک زندگی می تواند دنیا را عوض کند.

شجاعت خود را کشف کنید تا هر آنچه را که می خواهید به دست بیاورید و تمام رویاهای خود را در واقعیت تجربه کنید.

برچسب ها :
موارد مشابه