قلبت را روی کاغذ بیاور

(راهکارهایی برای بهبود روابط خانوادگی و عاطفی)

نویسنده: دکتر هنریت کلاسر

مترجم: سیمین موحد

در این کتاب نویسنده به شما می گوید چگونه از قدرت کلامِ مکتوب خود برای بهبود روابط، گردآوری اعضای خانواده به دور هم، شفای زخم های عاطفی و بخشیدن هدیه ای بی همتا به عزیزانتان استفاده کنید.

این کتاب سرشار از داستان های حقیقی و الهام بخش است که وقتی انسان ها از ته دل می نویسند برایشان اتفاق می افتد؛ به بینش های نو می رسند و رؤیاهایشان تحقق می یابد.

هنریت کلاسر، رئیس انجمن منابع نویسندگی و نویسنده کتاب های پرفروش “با هر دو طرف مغزت بنویس” و “بنویس تا اتفاق بیفتد” می باشد. در آخرین داستان کتاب اینگونه نوشته است:

آوردن قلبت به روی کاغذ، می تواند ساختار ملکولی جهان اطرافت را تغییر دهد. اگر یک بچه هشت ساله بتواند این کار را بکند، تو هم می توانی

برچسب ها :
موارد مشابه