چاکرا درمانی (درمان از طریق مراکز انرژی)

نویسنده: شلیلا شارامون و بودو جی باجینسکی

مترجم: رایمون شهابی

در بعضی از لحظه های زندگی، تقریباً همه آدم ها از خودشان می پرسند “من کیستم؟” چه نیرویی در من عمل می کند؟ چه توانایی هایی در درون من نهفته است؟ و چگونه می توانم استعدادهایم را در جهت نیل به شادی و خلاقیت بیدار کنم؟

نویسنده این کتاب بر این باور است که هیچ دانشی به اندازه دانشِ مراکز انرژی بدن که نام دیگر آن “چاکرا” است به این سؤالات پاسخ نمی دهد.

همه چیز در جهان ما ریتم و چرخش مشخصی دارد. هرگاه دامنه ی انرژی دونفر با یکدیگر تداخل یا تماس پیدا کند، تبادل و تاثیر متقابل انرژی ها اتفاق می افتد. این کتاب در مورد هفت چاکرای اصلی بدن و رنگ و جواهر مربوط به آن، رایحه مرتبط با آن و… به شما اطلاعات خوبی می دهد که بتوانید از امکانات پاکسازی چاکراها استفاده کنید.

هدف کتاب این است که به شناخت و درک این توانایی ذاتی به انسان کمک کند.

برچسب ها :
موارد مشابه