چگونه زندگی بهتری داشته باشیم؟

(چگونه عادات بد خود را ترک کنیم؟)

نویسنده: آلن سرینگ

ترجمه زهره شهرستانی

نویسنده این کتاب را در پاسخ به این سؤال نوشته است:
“چه کتابی را برای بهبود زندگی ام پیشنهاد می کنید؟

این کتاب به شما کمک می کند که به زندگی بهتری که شایسته آن هستید دست یابید. نویسنده ی کتاب معتقد است برای آنکه بیشتر بدست آورید، باید ابتدا بیشتر یاد بگیرید.

در مقدمه کتاب آمده است: اکثر ما انسان ها در زندگی خود یک خلیبان یا یک راهنمای غیر ارادی داریم که همان عادات ما است. قبل از آنکه بتوانیم عادتمان را تغییر دهیم، باید تفکرمان عوض شود. چون تفکر، عمل را می آفریند و عمل به عادت می انجامد و عادت، خود به روش زندگی و باقی ماندن در جایی که هستیم منجر می شود، مگر آنکه تصمیم بگیریم عاداتی که نمی خواهیم، حذف کنیم و آن ها را با عاداتی که می خواهیم جایگزین کنیم. اما این گفتنش آسان است.

این کتاب در ۱۴ فصل نگارش شده و به موضوعات عادت های مناسب، برنامه ریزی برای پیشرفت شخصی، باانگیزه شدن، تشویق، خودسازی، اعتماد به نفس، تعیین هدف، مسئولیت پذیری، تندخوانی، مدیریت زمان، صحبت در جمع، نگرش مثبت، موفقیت، سلامتی، ثروت و شادی می پردازد و نویسنده معتقد است که وقتی مسیر موفقیت را طی کردید این کتاب برایتان بیاد ماندنی خواهد شد.

برچسب ها :
موارد مشابه