۱۰راه حل ساده برای تقویت اعتماد به نفس

پدیدآورنده: گلن.آر.شیرالدی

مترجم: مهدی اعلمانی

انتشارات: فرهنگ رسا

این کتاب برای هر فردی که در جستجوی مهار ترس ها در زندگی مدرن است و می خواهد احساس خوبی داشته باشد، مناسب است. نویسنده کتاب با مهارت تمام، تئوری و عمل را در هم آمیخته تا راهنمایی برای توسعه و تقویت اعتماد به نفس باشد. ده راه حل ساده برای افزایش اعتماد به نفس در این کتاب عبارتند از:

راه حل ۱: بشناسیم اعتماد به نفس چیست و شروع یک احساس بعد از تثبیت آن در ذهن را تمرین کنیم

راه حل ۲: متفکر باشیم و استفاده از خصلت های مهربانی را تمرین کنیم

راه حل ۳: ااز تفکرات منفی دور شویم، مقایسه های ناخوشایند نداشته باشیم، یک دفترچه یادداشت نزد خود داشته باشیم و تفکرات روزانه خود را ثبت کنیم

راه حل۴: توانایی های خود را بشناسیم و برتجزیه و تحلیل آن توانا باشیم

راه حل ۵: از مدیتیشن های فکری استفاده کنیم

راه حل ۶: شادی را در خود پرورش دهیم

راه حل ۷: شکوه وعظمت بدن خود را بررسی کنیم و از بدن خود قدردانی نماییم

راه حل۸: از ذهن خود به اندازه جسممان مراقبت کنیم

راه حل۹: شخصیت ومعنویتمان را پیشرفت دهیم(خود را ببخشیم.گناه وغرور مخرب شخصیت اند، دیگران را ببخشیم، به خدا نزدیک شویم)

راه حل ۱۰: به آینده بنگریم(در رابطه با اعتماد به نفس و رضایت از زندگی سه فرایندپیشرفت شخصیت، پرورش مفهوم هدف و پیشگیری از وخیم شدن تأثیرگذارند)

در یک کلام این کتاب راهکارهای لازم برای کسانی که می خواهند بر تردیدهای خود غلبه کنند، به اطمینان برسند و از خود تصویر مثبتی به جای بگذارند مناسب می باشد

برچسب ها :
موارد مشابه