جوانان

نگرانی شدید خانواده در رابطه با پسری که با خانمی مطلقه در ارتباط است و راهکارهای حل این مشکل

اطلاعات بیشتر

آیا درخواستگاری گفتن بیماریهای شخصی الزامی است؟

اطلاعات بیشتر

با علاقه ای که به دلیل دیدن مداوم جنس مخالف در من ایجاد شده چه کنم و رفتار مناسب در برابر این مساله چیست؟

اطلاعات بیشتر

سلام.نمیدونم چرا به هر دری زدیم تا این لحظه، ازدواجم صورت نگرفته.من ۴۰ سالمه و آقا هستم. واقعا نمیدونم باید چی کار کنم

اطلاعات بیشتر

سلام بنده اعتماد به نفس پایینی دارم و دیگران را تایید میکنم و رودربایستی با دیگران قرار میگیرم و نمیتوانم نه قاطعانه بگویم برایم سخت است ولی دیگران با صراحت و سیاست اصطلاحا بدجنسی رفتار میکنن ولی من به همه در حد توان کمک میکنم و ولی دیگران این نوع ارتباط با من ندارند و […]

اطلاعات بیشتر

برای اینکه خودم را درست بشناسم تا بتوانم در ازدواجم تصمیم درستی بگیرم جه کاری باید انجام دهم؟

اطلاعات بیشتر

با دختری که به دلیل نداشتن شور عاطفی در من حاضر به ازدواج نیست چه کنم؟

اطلاعات بیشتر

آیا به دوستی و ارتباط با زنی که همسر دارد ولی از همسرش ناراضی است ادامه بدهم یا این ارتباط را تمام کنم؟

اطلاعات بیشتر

جه کنم که بعد از گذشت زمان تفاهم بین ما بیشتر شود و ارتباط بین ما به ازدواج بیانجامد؟

اطلاعات بیشتر