خانواده

دریافت راهکار نسبت به همسری که ارتباط خوبی با مادر زن ندارد

اطلاعات بیشتر

چگونه می توانم قبل از ازدواج در دوران عقد شوهرم را بیشتر بشناسم و به روحیاتش بیشتر آشنا شوم؟

اطلاعات بیشتر

با سلام من نسبت به خانمم شک دارم، می خواهم بدانم این موضوع را به او بگویم یا نگویم؟

اطلاعات بیشتر

چه کنم که رابطه ی سرد بین من و همسرم مثل اوایل زندگی مان گرم شود؟

اطلاعات بیشتر

چه کنم که مردی که صیغه ی او شده ام اما قول ازدواج داده و دارای همسر است به قول خود عمل کند؟

اطلاعات بیشتر

چه کنم تا همسرم به سمت فیلم های پورن نرود؟

اطلاعات بیشتر