عادت به فیلم دیدن

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۴۳ votes, average: ۳.۴۷ out of ۵)
Loading...

کد داستان: ۱۲

با سلام
دختر ۱۴ ساله من زیاد فیلم خارجی دانلود می کرد و می دید البته محدودیتهایی برای این فیلمها در نظر گرفته بودم که خدا را شکر رعایت می کرد اما زیاد وقتش را می گرفت و فکرش را مشغول می کرد.
راهکار من در این مورد اینگونه بود که خودم را مشتاق دیدن فیلمهای مورد علاقه اش نشان می دادم و گاهی فیلمی که دوست داشت را با او می دیدم و اجازه می دادم در مورد فیلم با من صحبت کند. در حقیقت وقت بیشتری با دخترم می گذاشتم. به این ترتیب اعتمادش جلب شد و دیگر در قالب یک دوست می توانستم نظارت بیشتری روی کارش داشته باشم مثلا از من نظر می خواست که آیا این فیلم را بگیرم یا نه که راه های اخذ تصمیم را به او یاد دادم که چطور بفهمد فیلمی ارزش دیدن دارد و مناسب او هست یا نه
حتی اگر فرصتش کم بود مثل زمان امتحاناتش که به او پیشنهاد می دادم تا بعد از امتحانات صبر کند و به این ترتیب با آرامش، عادت شدیدش را به تفریحی لذت بخش تبدیل کردم.