مشاوره حضوری

– چگونه می توانم استرس را از وجودم دور کنم؟

– چطور می توانم با دیگران صمیمی تر برخورد کنم؟

– آیا بعد از یک خیانت، باز هم می توانم به همسرم اعتماد کنم؟

 

این سؤالات و بسیاری مسائل دیگر ممکن است در زندگی شخصی و اجتماعی ما پیش بیاید که اگر نسبت به آن ها بی تفاوت باشیم به مرور به مشکلات بزرگ و پیچیده ای تبدیل می شوند و گاهی هم ممکن است به دلیل سهل انگاری ما باعث بروز اتفاقات غیر قابل جبرانی گردند.

فردی که دارای بیماری افسردگی است اگر به درمان خود نپردازد منفی باف می شود، به مرور تمایلش جهت حضور در جمع کاهش می یابد، در خواب و خوراک او اختلالاتی ایجاد می شود و در صورتی که این موضوع بدون درمان ادامه یابد اثرات نامطلوبی در زندگی فردی و اجتماعی او خواهد گذاشت. اگر این علائم در یک نفر بروز کند، حتماً باید با مراجعه به مشاوری معتمد به حل مشکل خود بپردازد.

لازم به ذکر است در این زمینه ها مشاوره حضوری از سایر مشاوره ها بسیار سودمند تر خواهد بود.