آرشیو مطالب

در سال های گذشته دوره ای بسیار جامع با عنوان ازدواج موفق توسط فرهنگسرای پرسش با همکاری خانه تحول و با تدریس دکتر شاهین فرهنگ در باغ نور اصفهان برگزار شد. با توجه به جامعیت مطالب و نیاز جوانان به این موضوع بسیار مهم بر آن شدیم تا سخنان کلیدی استاد را استخراج و بصورت [...]
اطلاعات بیشتر