آرشیو مطالب

این برنامه طبق مصوبه ی شورا محترم شهر اصفهان و با همکاری جهاد دانشگاهی در هفته ی فرهنگی اصفهان و به منظورمشارکت جویی شهروندان منطق ۱۵ گانه شهرداری اجرا می گردد. نحوه اجرا بصورت مجازی در فضای اسکای روم بوده و از هر منطقه ۲۰ شهروند انتخاب گردیده که به صورت گروهی در این فضا […]

اطلاعات بیشتر
با توجه به نیاز مرکز به تولید محتوای علمی در رابطه با مهارت های گفتگو با همکاری جناب آقای سواد کوهی روانشناس و مدرس مهارت های زندگی کتاب " مهارت های گفتگو را بیاموزیم" نوشته شد که هم اکنون در حال چاپ توسط کمیته فرهنگ شهروندی می باشد و در نظر است بصورت الکترونیکی در [...]
اطلاعات بیشتر
حقوق شهروندی از مسائل مهمی است که امروزه در دنیا مطرح است. همانگونه که شهروندان حقوقی دارند وظایفی نیز به عهده دارند و باید بتوانند همانگونه که از حقوق خود دفاع می کنند از حقوق شهر خود و کسانی که پیرامون آن ها هستند نیز دفاع کنند. در این رابطه می توان گفت اولین چیزی [...]
اطلاعات بیشتر
این پکیج آموزشی به منظور ارتقاء مهارت های گفت و گو در خانواده با ارائه سیزده ویدیوی آموزشی از اساتید روانشناس حوزه خانواده با سه عنوان: مهارت های گفت و گو با همسر، گفت و گو با جوان، گفت و گو با نوجوان ضبط و اجرا گردید.    
اطلاعات بیشتر