تولید مستند احوال شهر

حقوق شهروندی از مسائل مهمی است که امروزه در دنیا مطرح است. همانگونه که شهروندان حقوقی دارند وظایفی نیز به عهده دارند و باید بتوانند همانگونه که از حقوق خود دفاع می کنند از حقوق شهر خود و کسانی که پیرامون آن ها هستند نیز دفاع کنند.

در این رابطه می توان گفت اولین چیزی که باید در  شهرها یاد بگیریم، گفتگوست. گفتگو بین شهروند و شهر، بین مسئولین شهری و شهروندان و نیز شهروندان با یکدیگر

به همین منظور ساخت مجموعه مستند احوال شهر با هدف ارتقاء مهارت های گفتگو در میان شهروندان، بلوغ و مسئولیت پذیزی آن ها، مشارکت شهروندان در امور شهری و حفظ حرمت و کرامت انسانی در فرهنگسرای پرسش کلید خورد.

به یاری خدا ساخت اولین قسمت این مجموعه با موضوع بررسی احوال پاکبانان شهر تا پایان این فصل به اتمام رسیده و در اختیار علاقمندان قرار می گیرد

برچسب ها :
موارد مشابه