پکیج آموزشی مهارت های گفتگو در خانواده

این پکیج آموزشی به منظور ارتقاء مهارت های گفت و گو در خانواده با ارائه سیزده ویدیوی آموزشی از اساتید روانشناس حوزه خانواده با سه عنوان:
مهارت های گفت و گو با همسر،

گفت و گو با جوان،

گفت و گو با نوجوان ضبط و اجرا گردید.

 

 

برچسب ها :
موارد مشابه