چاپ کتاب “مهارت های گفتگو را بیاموزیم

با توجه به نیاز مرکز به تولید محتوای علمی در رابطه با مهارت های گفتگو با همکاری جناب آقای سواد کوهی روانشناس و مدرس مهارت های زندگی کتاب ” مهارت های گفتگو را بیاموزیم” نوشته شد که هم اکنون در حال چاپ توسط کمیته فرهنگ شهروندی می باشد و در نظر است بصورت الکترونیکی در اختیار علاقمندان قرار گرفته و مسابقه بزرگ شهری در این رابطه برگزار گردد. در رابطه با برگزاری مسابقه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

برچسب ها :
موارد مشابه