کارگاه های روانشناسی دوشنبه های زندگی

با توجه به نیاز جامعه به آموزش مباحث روانشناسی و پیشگیری از شیوع ناراحتی ها روحی و مقابله صحیح با چالش های پیش رو در زندگی این برنامه هر دوشنبه با برگزاری کارگاه های تخصصی روانشناسی با موضوعات مختلف شامل جرأت ورزی، افزایش دقت و تمرکز، هوش هیجانی، بررسی انواع اختلالات و … در محل فرهنگسرا برگزار گردید.

برچسب ها :
موارد مشابه