45169

با سلام

من 38 ساله هستم. 7 سال است با خانمی ارتباط تلفنی دارم و گاهی بیرون هم می رویم. ارتباط ما سالم است. هم آن خانم در زندگی اش مشکل دارد و هم من. هر دویمان هم دو فرزند داریم. از اول می دانستم این رابطه درست نیست، ولی به خاطر شرایط روحی که ایشان داشت، مجبور بودم با ایشان باشم. همیشه دلم می خواهد به ایشان محبت کنم. با هم آمیخته شده ایم. حالا نمی دانم با ایشان ادامه بدهم یا جدا شوم؟ چه راه حلی برای جدا شدن است و چه راه حلی برای داشتن رابطه وجود دارد؟ این خانم از طرف بچه ها و همسرش خیلی مشکل دارد من فقط به ایشان محبت می کنم. به یکدیگر شدید وابسته شده ایم. خودم می دانم شاید درست نیست. راهنمایی کنید.