45138

با سلام
من یک خانم 37 ساله هستم. به نظر شما با چه کلمات و جمله هایی با دوستان و خانواده و کسانی که ارتباط صمیمی با آنها داریم می توانیم ناراحتی و رنجش بسیار زیاد خود را مطرح کنیم؟ هنگامی که آنها رفتارهای زشت و بسیار ناپسند انجام می دهند اما نمیخواهیم آنها از دست ما ناراحت شوند و باعث قطع رابطه یا مسائل دیگر شود، نمیخواهم اوضاع بدتر شود. اما دلم می خواهد آنها متوجه رنجش و دلخوری من بشوند. لطفا من را راهنمایی کنید. متشکرم.