45157

با سلام، بهترین راه جلوگیری کودک از برخی کارهای خطرناک مثل برداشتن وسایل آشپزخانه یا وسایل شکستنی یا رفتن سراغ چیزهایی که نباید برود چیست که هم لجباز نشود و هم جلوی خلاقیتش گرفته نشود؟