45172

سلام

من خانمی34 ساله هستم و لیسانس دارم. چند روز پیش متوجه شدم شوهرم فیلم های پورن نگاه می کند. وقتی اعتراض کردم و به رویش آوردم، انکار کرد. ولی من در گوشی اش دیدم که چند تا فیلم پورن دارد. یک سال پیش هم چنین موضوعی بود و اعتراض کردم و دیگر با این مسئله مواجه نشدم تا به الان. متوجه شدم خیلی وقت است از این فیلم ها نگاه می کند. چند روز است با او قهر هستم. جالب است که او دست پیش را گرفته و او با من حرف نمی زند و خود را حق به جانب می داند. الان نمی دانم چه کار کنم. چه کار کنم به سمت این فیلم ها نرود؟ آیا من برای آشتی پیش قدم شوم؟ اگر این کار را بکنم، فکر می کند حق با خودش بوده و دوباره سمت این فیلم ها می رود. اصلاً حاضر نشد در مورد این مسئله حرف بزنیم.