45173

با سلام

خانمی 28 ساله و مطلقه هستم. نزدیک 8 سال است با یک آقایی در ارتباط هستم و با هم صیغه هستیم. هر روز به من وعده وعید می دهند که ازدواج می کنیم و سر زندگی مان می رویم. ایشان با همسرشان مشکل دارند و قبل از اینکه من با ایشان آشنا شوم داشتند از یکدیگر جدا می شدند. الان یک دختر بچه دارند. می خواستم ببینم وعده وعیدهایی که من می دهد صحت دارد یا نه؟ سردرگم هستم و بین دو راهی گیر کرده ام. به نظرتان کارم با ایشان به جایی می رسد یا نه؟