45176

با سلام

من دختری 19 ساله هستم. 9 ماه است که عقد کردم. ترم دوم ژنتیک هستم. شوهرم 28 سال دارد. ایشان فوق لیسانس اقتصاد است. مشکلی که من دارم این است که من در روز دوم عقدم هنگامی که با ماشین با همسرم بیرون رفته بودیم. من هنوز شخصیت شوهرم را به درستی نمی شناختم، دیدم که شوهرم یک سری شعرهای عاشقانه حفظ کرده بود و تند تند برای من در ماشین می خواند، بحث شوخی بود، من هم به شوخی به او گفتم که این شعرها را از کجا بلدی؟ معلوم نیست که این شعرها را قبلأ برای کی می خواندی و خوب این شعرها را حفظ کردی. شوهرم هم عصبانی شد و محکم سیلی توی گوش من زد. به گونه ای که گوشم سوت کشید و بغض گلویم را گرفته بود. تا حالا خانواده ام هم مرا این گونه نزده بودند. نمی دانستم باید چکار کنم. به همسرم گفتم ماشین را نگه دار می خواهم پیاده شوم. همسرم هم خیلی راحت ماشین را نگه داشت تا من پیاده شوم. و به من گفت اگر می خواهی پیاده شو. من با خود گفتم که اگر پیاده شوم که همسرم بسیار عصبانی است و به دنبال من نمی آید که مرا برگرداند. من هم پیاده نشدم ، فقط گریه کردم و به شوهرم گفتم که چگونه توانستی 2 روز بعد از عقدت سر یک چنین چیز کوچک و بی ارزشی مرا بزنی و من با تو شوخی کردم. ولی او گفت که من از روی عشق و عاشقی این حرفها را به تو زدم و تو به من شک داری. تو نباید این حرف را به من می زدی و تو بد برداشت کردی. و اگر از حالا بخواهی مرا این گونه کتک بزنی پس فردا که عروسی می کنیم با وجود بچه دیگر چگونه می خواهی مرا بزنی؟ خلاصه ما چند روز با هم قهر بودیم و دو سه روز بعد خودش آمد با من آشتی کرد. البته در این 9 ماه که ما عقد بودیم دیگر چنین اتفاقی نیفتاد.  ولی من از این مسأله می ترسم که شاید الان چون ما در دوران عقد هستیم و آتش عشق همسرم تند است مرا نمی زند ولی بعد از عروسی ممکن است  آتش عشقش کم تر شده و دوباره  روی من دست بلند کند. من حرف اشتباهی به او نزدم و هر دختری ممکن است با خواندن این اشعار از طرف شوهرش این حرف را به او بزند. با توجه به اینکه او اوایل عقدمان حس خاصی نسبت به من نداشت.و خیلی عاشق من نبوده. در ضمن ما الان مشغول فراهم کردن مقدمات ازدواجمان هستیم و تا یک ماه دیگر می خواهیم ازدواج کنیم. می ترسم اگر همسرم از آن دسته از مردانی باشد که دست بزن دارد بعد از عروسی دیگر هیچ راه برگشتی ندارم. لطفا مرا راهنمایی کنید که اگر دوباره این اتفاق بیفتد و از این دسته مردانی باشد که دست بزن داشته باشد من باید چگونه رفتار کنم که دیگر چنین اتفاقی نیفتد و با او باید چگونه رفتار کنم؟ ممنون از راهنمایی شما.