45171

سلام

دختری 19 ساله هستم. چند روز پیش خواستگاری داشتم که شرایط خیلی خوبی داشت ولی چون تا آن موقع خودم را درست نمی شناختم و جدی فکر نکرده بودم، موقع صحبت با ایشان حرفایی زدم که وقتی در این چند روز جدی فکر کردم دیدم خیلی از این حرف ها من نیستم. ایشان گفتن که تفاهم نداریم ولی حالا می فهمم که با حرف هایی که ایشان زدند موافقم. خیلی پشیمانم که چرا از قبل جدی نبودم و حالا واقعاً نمی دانم چه کار باید بکنم که بتوانم باز با ایشان صحبت کنم. می شود لطفاً راهنمایی کنید.