45152

من از لحاظ لباس و کیف و کفش از انواع مختلف، فراوان دارم و کمدم در خانه پر است اما وقتی بیرون می روم و چشمم به چیزی می خورد که به آن علاقه پیدا می کنم، تا زمانی که آن را نخریده ام در تلاطم هستم. واقعاً باید چه کاری انجام دهم که به حد خودم قانع باشم و نخواهم هر چیزی می بینم وسوسه ی خریدش را پیدا کنم؟