45170

سلام

من 32 سال دارم و سوالم در مورد شور عاطفی است. خانمی که می خواهم با او ازدواج کنم به من می گوید تو شور عاطفی نداری در صورتی که محبت دارم به ایشان و چون سنم بالای ۲۷ است می گوید شور عاطفی نداری و می خواهد ارتباط را بهم بزند و عقد نکنیم. خواهش می کنم راهنمایی ام کنید. یک صحبتی آقای دکتر حبشی کردند بابت شور عاطفی و این صحبت را طرف مقابل ما گرفته و می گوید شما شور عاطفی نداری. ما هنوز دوران آشنایی هستیم و به عقد نرسیدیم و این موضوع دلیل شده و می خواهد بهم بزند. لطفاً راهنمایی ام کنید.