45145

با سلام. پسری دارم که بسیار پرخاشگری می کند. می خواستم بدانم با او چه رفتاری داشته باشم؟