45156

با سلام

پسر نوجوانی دارم که اخیرا وارد سن ۱۴ سالگی شده هر چه می گذره اخلاق و روحیاتش تند تر می شود به خصوص اینکه بیشتر با پدرش ناسازگاری دارد.. خیلی نگران آینده اش هستم. هر چه او را نصیحت می کنیم که از الان باید برای آینده اش برنامه ریزی کند فایده ای ندارد.. بسیار بایگوش است. همه کاری انجام می دهد بجز درس خواندن البته الان در زمان کرونا اوضاع درس خواندنش بدتر شده چون معلم هم بالای سرشان نیست که حسابی ببرند. خلاصه که خیلی درگیری و کشمکش داریم و نمی دانم چه رفتاری با او داشته باشیم؟ خودم هم دیگر خسته و عصبی شدم. خواهش می کنم راهنمایی مان کنید.