45149

23 ساله هستم و تا مقطع پیش دانشگاهی تحصیل کرده ام. یک پسر دو سال و نیمه دارم. چطور باید با او رفتار و تربیت کنم؟ شوهرم هم خیلی وقتِ آزادی ندارد و اکثر امور تربیتی به عهده ی من است. می خواهم پسرم هم شاد باشد و هم باتربیت. راهنمایی ام کنید.