45182

دختر یازده ساله ای دارم که امسال وارد راهنمایی می شود. به تازگی وارد مسائل عاطفی شده است و قضیه رابطه دختر و پسر هم در مدرسه آنها زیاد است. چند موردی هم برای او پیدا شده است. من واقعاً نگران او هستم. دوستانش هم مداوم به او پیغام می دهند که فلان شخص می خواهد با تو دوست شود، یا برایش نامه می آورند. در خانه هم تلفن مان قطع شده و به خاطر همین مسئله وصلش نکردم. البته متوجه شدم که کارت تلفن خریده است تا بتواند با آنها تماس بگیرد که کارتش را هم برداشتم. من می دانم که دخترم از این روابط استقبال می کند. آیا راهی وجود دارد که جلوی او را برای این روابط بگیرم؟ آیا راهی که در پیش گرفته ام، درست است؟ آیا محدود کردنش درست است؟ به من می گوید شما خیلی مرا کنترل می کنید. فکر می کنم این حرف را می زند که دیگر کنترلش نکنم. مشاور مدرسه شان هم گفت که باید او را از دور کنترل کنید. نتیجه ی این کنترل کردن این شده که من می دانم این داستان ها برای دخترم به وجود آمده اما راه چاره اش را نمی دانم. لطفاً راهنمایی ام کنید.