45185

با عرض سلام و ارادت خدمت شما مشاور بزرگوار و عزیز.
ببخشید، من یک مشکلی دارم که سال هاست من را اذیت می کند، اینکه تا می خواهم کاری را شروع کنم همون اول که قصد انجامش را می کنم یک تصویر وحشتناک در ذهنم می آید و به من اینطور الهام می شود که اگر این کار را بکنی این اتفاق ترسناک برایت می افتد، برخی از تصاویری که به ذهنم می آید اینها هستند: آتش گرفتن، تصادف، قطع عضو، تکه تکه شدن، خفه شدن، سوختن و … هستند.
برای آرام کردن خودم هم یا می شمارم یا ذکر می گویم یا چندین بار یک کار را تکرار می کنم و غیره. این را هم باید عرض کنم که وقتی در سطر بالا گفتم در شروع هر کاری این تصاور به من الهام می شود، یعنی دقیقاً در شروع هر کاری حتی اگر بخواهم بلند شوم بروم یک متر آن طرف تر یا بخواهم بروم پشت کامپیوتر، یا بخواهم فیلم ببینم یا بخواهم باغبانی کنم یا حتی اگر بخواهم در تخت خوابم یک غلت کوچک بزنم هم این تصاویر به ذهنم می آیند و من را حتی تا ساعت ها مجبور می کند سر جایم باشم یا چندین روز یا چندین ماه من را از کاری که دوست دارم انجامش دهم باز می دارد. واقعا خیلی کلافه شدم! دیگر دنیا برایم نابود شده است! من خیلی در مورد این مشکلم تحقیق کردم و شبیه ترین چیزی که در مدیاها یا نشریات ایرانی و خارجی با آنها برخورد کردم بیماری OCD بود. اما گاهی شک می کنم که این مشکلم او سی دی باشد، چون با بعضی از این افراد خارجی که آشنا شدم که مشکلات شبیه من را دارند می گفتند این اتفاقات در ذهنشان اینطور الهام می شود که برای افرادی که دوستشان دارند می خواهد اتفاق بیوفتد نه برای خودشان. اما برای من این تصاویر وحشتناکی که به ذهنم می آید می خواهد برای خودم اتفاق بیوفتد. در آینده ای که ساعت و روز و تاریخش مشخص نیست! آیا مشکل من هم بیماری OCD هست؟