۴۵۱۸۷

سوالم در مورد بیماری اختلال دو قطبی است. می خواستم در این زمینه اطلاعاتی را در اختیارم قرار دهید.

پاســخ
  1. admin_porsesh گفت:

    پاسخ
    بیماری های خلقی به سه دسته تقسیم می شوند:
    دسته اول افسردگی نام دارد که خود دارای انواعی است.
    دسته دوم مانیا یا سرخوشی است و دسته سوم که ترکیبی از دو حالت فوق است بنام اختلالات خلقی دوقطبی معروف است. در این اختلال بیمار به مدتی حداقل دو ماه دارای خلقی گرفته می باشد، نسبت به زندگی و فعالیتهای روزمره بی تفاوت و نا امید است، احساس کاهش انرژی می کند، معمولاً اشتهای فرد کم و خواب به او زیاد شده و احساس گناه و پوچی به او دست می دهد اما بالعکس در مدت دیگری که آنهم حداقل دو ماه طول می کشد بیمار احساس سرخوشی و خلقی بالا می کند، زیاد حرف می زند، می خندد و با توان بیشتری کارهای خود را انجام می دهد، دیرتر خسته می شود معمولاً ظاهر خود را به گونه ای می آراید که جلب توجه کند خواب او کم و اشتهایش زیاد می شود. در اختلالات دو قطبی ممکن است هنوز حالات افسردگی در فرد بوجود نیامده باشد و فقط بیمار حالت مانیا و سرخوشی را تجربه کرده باشد.

فقط اعضای سایت میتوانند برای پرسش ها پاسخ ارسال کنند. اگر قبلا ثبت نام کرده اید ورود را بزنید و در غیر این صورت در سایت ثبت نام کنید.