45188

سلام،ببخشید میخواستم بدونم برای اینکه اپلیکیشنی مثل دیوار را بنویسیم و درست کنیم ،باید چه زبانهای برنامه نویسی بلد باشیم؟