45192

با سلام و سپاس از شما

سوال من این است:
۱. اگر دوکودک شکایت پیش ما آوردند یکی کودک خودمان و دیگری کودک فامیل یا غریب و از ما قضاوت خواستند چه کنیم؟
۲. اگر شاهد کتک خوردن فرزند خود از کودک بزرگتر و غریب یا آشنا باشیم لطفاً در این مورد هم راهنمایی بفرمائید که چه عکس العملی داشته باشیم؟