45135

با سلام
من دوست دارم روابط خوبی با دیگران برقرار کنم. شنیده ام دو موردی که تأثیر زیادی در برقراری ارتباط موثر دارد مهارت همدلی و گوش دادن است. خواهشم می کنم در این رابطه برایم توضیح دهید.