آرشیو پرسش ها

22 و مجرد هستم. دوست دارم مستقل باشم و بتوانم خودم را سرپرستی کنم. چطور می توانم این کار را انجام دهم؟

اطلاعات بیشتر

با اینکه لباس و کیف و کفش فراوان دارم، ولی همچنان می خواهم هر چه دلم خواست را بخرم. راهنمایی ام کنید.

اطلاعات بیشتر

یکی از همسایه ها بسیار ما را اذیت کرده و ما از آنها شکایت کردیم.به خاطر اذیت ها و خسارت وارد کردن هایشان، محکوم به زندان و شلاق و دیه شده اند. اظهار ندامت و پشیمانی نکرده اند ولی با واسطه تلاش می کنند رضایت بگیرند. می خواهم بدانم تحت چه شرایطی بهتر است بخشش کرد و چه موقع نباید بخشش کرد و بخشیدن خطاست؟

اطلاعات بیشتر

چرا در تربیت بچه ها در یک خانواده ی فرهنگی که فکر نمی کنم هیچ تفاوتی بین بچه ها گذاشته شده، یکی از بچه ها باید به راه خلاف کشیده شود؟

اطلاعات بیشتر

چطور پسر دو سال و نیمه ام را تربیت کنم که شاد و با تربیت باشد؟

اطلاعات بیشتر

پسرمان را در مدرسه غیردولتی ثبت نام کردیم و دلم می خواهد از امکاناتی که برایش ایجاد کرده ایم، نهایت استفاده را ببرد و منظم و حرف شنو باشد. ولی همکاری نمی کند و مرتب سر این مسئله با همسرم مجادله داریم. راهنمایی ام کنید.

اطلاعات بیشتر

والدینم مرا با دیگران بسیار مقایسه می کنند و من خیلی ناراحت می شوم. چه کنم؟

اطلاعات بیشتر

پسرم اجتماعی است و با همه راحت ارتباط برقرار می کند ولی دوست صمیمی ندارد. راهنمایی ام کنید.

اطلاعات بیشتر

پسرم بسیار پرخاشگری می کند. با او چه رفتاری داشته باشم؟

اطلاعات بیشتر

به خاطر کرونا بچه ها در اینترنت هستند و من نگرانم و می خواهم خودکنترلی به فرزندم یاد بدهم!

اطلاعات بیشتر

شوهرم به خاطر ظاهرش خیلی جذاب است و ارتباطش با خانم ها من را حساس کرده. چه کنم؟

اطلاعات بیشتر

بعد از گذشت 8 ماه از فوت پدرشوهرم، هنوز شوهرم در سوگ ایشان است، چه کنم؟

اطلاعات بیشتر