آرشیو مطالب

این مجموعه مستند که به بررسی احوال مشاغل ضعیف جامعه می پردازد گفتگویی است که میان شهروندان با همدیگر صورت می گیرد تا مشارکت و مسئولیت پذیری افراد را در اداره امور جامعه افزایش دهد.
اطلاعات بیشتر
با توجه به توسعه سریع دانش، علوم و فن آوری ها و به منظور آگاهی بخشی به مخاطبان در راستای اهداف فرهنگسرا که ارتقاء مهارت های زندگی و ارتقاء فرهنگ گفتگو می باشد بر آن شدیم تا با برگزاری کارگاه ها و وبینارهای آموزشی سطح دانش و سواد عمومی را در این زمینه افزایش دهیم. [...]
اطلاعات بیشتر
در راستای یکی از اهداف اصلی فرهنگسرا که ارتقاء مهارت های گفتگو می باشد بر آن شدیم تا با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان این حوزه به بررسی مهارت های یک گفتگوی سالم بپردازیم و قواعد مربوط به آن را به زبانی ساده و شیوا برای مخاطبان بیان نمائیم. این پکیج آموزشی به همت [...]
اطلاعات بیشتر
از ابتدای تأسیس فرهنگسرا در سال 83 تاکنون ماهیانه همایش هایی با عنوان جوانی فصل رویش با موضوعات مختلف مربوط به حوزه جوان با حضور اساتید مطرح کشوری برگزار می شد که امسال به دلیل وجود کرونا و برگزار نشدن همایش ها این موضوعات  بصورت وبینار در حال برگزاری است. با توجه به اینکه مطالب [...]
اطلاعات بیشتر