مجله تصویری فصل رویش

از ابتدای تأسیس فرهنگسرا در سال ۸۳ تاکنون ماهیانه همایش هایی با عنوان جوانی فصل رویش با موضوعات مختلف مربوط به حوزه جوان با حضور اساتید مطرح کشوری برگزار می شد که امسال به دلیل وجود کرونا و برگزار نشدن همایش ها این موضوعات  بصورت وبینار در حال برگزاری است. با توجه به اینکه مطالب کاربردی و کلیدی بسیاری در این همایش ها توسط اساتید مطرح و بصورت سی دی ذخیره شده بود بر آن شدیم تا مطالب کلیدی آن را جهت استفاده عموم بصورت کلیپ های انگیزشی چند دقیقه ای در اختیار مخاطبان قرار دهیم. این مجموعه برگرفته از این همایش ها می باشد.

برچسب ها :
موارد مشابه