مجموعه مستند احوال شهر

این مجموعه مستند که به بررسی احوال مشاغل ضعیف جامعه می پردازد گفتگویی است که میان شهروندان با همدیگر صورت می گیرد تا مشارکت و مسئولیت پذیری افراد را در اداره امور جامعه افزایش دهد.

برچسب ها :
موارد مشابه