پکیج آموزشی مهارت های گفتگو در خانواده

خانه محل آرامش است. خانواده خوشبخت، خانواده ای است که بتوانند با یکدیگر به زیبایی و درستی و با رعایت حفظ ادب، صحبت کنند و مشکلات خود را برطرف نمایند.
این خانواده ها، هرگز دچار تنش و ناراحتی های طولانی مدت نمی‌شوند.

ما در این مجموعه ویدئوها تلاش کردیم تا از زبان اساتید روانشناس به اصول یک گفتگوی سالم در خانواده میان همسران، همچنین والدین با جوان و نوجوان بپردازیم.

برچسب ها :
موارد مشابه