کارگاه ها و وبینارهای آموزشی

با توجه به توسعه سریع دانش، علوم و فن آوری ها و به منظور آگاهی بخشی به مخاطبان در راستای اهداف فرهنگسرا که ارتقاء مهارت های زندگی و ارتقاء فرهنگ گفتگو می باشد بر آن شدیم تا با برگزاری کارگاه ها و وبینارهای آموزشی سطح دانش و سواد عمومی را در این زمینه افزایش دهیم. در همین راستا اولین کارگاه برگزار شده با عنوان کارگاه مهارت های بین فردی بصورت گروهی و پخش بصورت لایو برگزار شد. دومین وبینار آموزشی با حضور استاد شاهین فرهنگ با عنوان باید ها و نباید های زندگی مشترک برگزار گردید که با استقبال زیاد مخاطبین مواجه گردید

برچسب ها :
موارد مشابه